20/09/2021

Proiect CAART

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ ”ELIE CARAFOLI” – INCAS BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, cod poștal 061126, derulează, începând cu data de 08.09.2021, proiectul “Construcția, dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare– inovare–instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare a suprafeței terestre – CAART”, Cod SMIS 127074, cofinanțat prin Program Operațional Competitivitate, în baza contractului de finanțare nr. 349/390025/08.09.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar (Ol) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 77.402.929,26 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 77.396.979,26 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităților de cercetare ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București și extinderea componentelor infrastructurii de cercetare din domeniul mediului atmosferic și al observării Pământului – CAART, recunoscută ca infrastructură reper pe roadmapul național 2017- 2027, în scopul îmbunătățirii participării naționale la proiectele europene și internaționale, dar și al atingerii unui grad înalt de competență în domeniul cercetării-inovării, inclusiv specializarea inteligentă a resursei umane. Date fiind eforturile internaționale privind cercetările dedicate mediului atmosferic, INCAS, în calitate de lider național în domeniul științelor aerospațiale, este deplin angajat în crearea, dezvoltarea și operaționalizarea unei infrastructuri de cercetare, parte integrantă a infrastructurilor pan-europene incluse în roadmap-ul European ESFRI, respectiv înființarea unui pol de competitivitate în domeniul cercetării atmosferice și de observare a Terrei prin mijloace aeropurtate în zona de Sud-Est a Europei.

Durata contractului: 27 de luni

Dintre rezultatele prevăzute, se precizează:
a. proiectarea, construcția și amenajarea ”Centrului de instruire-pregătire destinat activităților CDI-CAART”, și implicit crearea a 4 laboratoare noi, complementare celor deja existente în cadrul bazei BECA-CAART:

  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru simularea zborurilor cu aeronave de cercetare
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru tehnici hiperspectrale
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru microfizica norilor
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru teledetecție nori

    b. Achiziția unor echipamente de cercetare noi, care pot fi ambarcate la bordul / exteriorul platformelor aeropurtate INCAS, respectiv care sunt componente de bază ale laboratoarelor nou create. De asemenea, vor fi achiziționate o serie de licențe software care vor contribui la îmbunătățirea produselor de pre- și post- procesare a seturilor de date înregistrate cu ajutorul echipamentelor de cercetare nou achiziționate / existente.

    c. Crearea unor noi posturi de muncă în domeniul cercetării, ca urmare a investițiilor realizate în laboratoarele CDI – CAART, și implicit specializarea resursei umane recrutate prin intermediul unui program de instruire a resurselor umane.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Manager proiect

Dr. fiz. Andreea Calcan

Email:calcan.andreea@incas.ro Telefon:021.434.00.83 Fax:021.434.00.82
Acces versiunea veche site