Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
Regulament

Regulament de organizare și funcționare

INCAS "Elie Carafoli" - București, numit în continuare INCAS București, institut național, este personă juridică română, aflată în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, numită în continuare organ coordonator.

2024
April
Access the old site