Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
Altele

Codul de conduită etică și profesională

Obiectivul Codului de Conduita Etica și Profesională vizează crearea unei culturi organizaționale a integrității la nivelul I.N.C.A.S. Bucuresti și a unui climat etic care să determine personalul salariat să acționeze cu încredere și profesionalism pentru o bună administrare în realizarea interesului statului și a prestigiului I.N.C.A.S. București.

2024
May
Access the old site