Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
Regulament

Regulament de ordine interioară

Prezentul regulament stabilește regulile generale ce se aplică în cardul INCAS "Elie Carafoli" - București și întocmit în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii și cu consultarea reprezentanților salariaților.

2024
May
Access the old site