Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
Altele

Planul pentru egalitatea de gen (GEP)

Prezentul document va stabili baza pentru îmbunătățirea egalității de gen în INCAS ca instituție europeană de cercetare și va crea un model durabil care poate fi ușor actualizat pe baza nevoilor societale și instituționale în continuă schimbare. Abordarea principală va lua în considerare starea actuală a echilibrului de gen prezent în instituție și va planifica în consecință să respecte recomandările UE prezentate în Strategia pentru egalitatea de gen pentru 2020 – 2025, care stabilește angajamentul mai larg al Comisiei față de egalitate în toate politicile UE. Criteriile de gen vor fi analizate la nivel de departament pentru a asigura un echilibru uniform de gen pe întreaga structură organizatorică.

2022
January
Access the old site