Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
Rapoarte de activitate DG

Activitatea Directorului General 2023

Raportul anual privind activitatea Directorului General la INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. Bucureşti prezintă stadiul implementării capacitatii de management la nivelul institutului, a contribuţiei acestuia la îmbunătăţirea activităţii structurilor funcţionale precum şi a principalelor direcţii de acţiune pentru creşterea performanţei.

2023
May
Access the old site