Mitigation Drought in Vulnerable Area of the Mures Basin

Print
 

bul1

Proiectul European "Mitigation Drought in Vulnerable Area of the Mures Basin" (MIDMURES) (Reducerea secetei in zonele vulnerabile din Bazinul Mures) - nr. 07.0316/2010/582303/SUB/D1


Organizatiile partenere in proiect:

  • Administratia Nationala de Meteorologie - METEO - CO; Director de proiect: Dr. Gheorghe STANCALIE
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA - P1  Responsabil de proiect: Dr. Irina CALCIU
  • Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor - INHGA - P2;Responsabil de proiect: Corina POPESCU
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - INCAS - P3 ; Responsabil de proiect: Ing. Ion NILA 

Scopul Acordului ferm de colaborare este realizarea obiectivelor stabilite de catre partenerii implicati in cadrul proiectului MIDMURES, in termenii si conditiile stipulate in cadrul acordului de Grant nr. 07.0316/2010/582303/SUB/D1 aprobat de Comisia Europeana Departamentul de Mediu intrat in vigoare in data de 27/12/2010.

Obiectivele specifice ale parteneriatului care vor fi urmarite pentru realizarea proiectului "Mitigation Drought in Vulnerable Area of the Mures Basin" (MIDMURES) :

Obiectivul 1. Avertizari agro-meteorologice corespunzatoare zonelor vulnerabila la seceta din Bazinul Hidrografic Mures

Obiectivul 2.Evaluarea resurselor de ape subterane si stabilirea modelului numeric a I dinamica acestora pentru zona test

Obiectivul 3. Utilizarea de super-absorbanti pe baza de amidon pentru economisirea apei din sol in parcele cultivate irigate si neirigate

Obiectivul 4. Utilizarea de modele pedo-climatice cuplate cu modele economice care vizeaza optimizarea structurii culturilor

Obiectivul 5. Sistem energetic eolian pentru irigarea culturilor intensive

Obiectivul 6. Determinarea si monitorizarea starii de vegetatie a culturilor pe baza informatiilor extrase din imagini satelitare

 

mures

mures_pecica


Responsabil Proiect INCAS: Ing. Ion NILA


Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 18:51