CNTAR Project

Print

image002

Compania Nationala de Transport Aerian Regional

(CNTAR)

 

Sinteza
1.1    Obiectiv General
1.2    Obiective Specifice
1.3    Organizarea CNTAR
1.4    Directii de Actiune
1.5    Rezultate estimate
1.6    Calendarul desfasurarii activitatilor
1.7    Surse de finantare
1.8    Perspective
1.9    Sustinerea proiectului

 

ContactDr. Catalin Nae

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel.    : (+40)-(21)-434.0078
Fax.   : (+40)-(21)-434.0082
Mobil : (+40)-745.780.140

 

Sinteza

Proiectul isi propune organizarea, dezvoltarea si exploatarea unei infrastructuri specifice transportului aerian regional la nivelul Romaniei si in imediata vecinatate, cu implicatii majore in dezvoltarea regionala.

Proiectul are la baza dezvoltarea unei afaceri, din a carei exploatare sa poata fi indeplinite conditiile necesare relansarii economice in trei directii principale :

image004

 

1.1     Obiectiv General

Proiectul (respectiv CNTAR - Compania Nationala de Transport Aerian Regional) are ca Obiectiv General :

OG : Organizarea, dezvoltarea, exploatarea si valorificarea unei infrastructuri specifice transporturilor aeriene la nivel regional in Romania si in regiunile invecinate, prin asocierea si coagularea resurselor distribuite existente la nivelul Guvernului Romaniei, Aministratiei Publice Locale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Industriei si Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul unui parteneriat public – privat .

Infrastructura la care se face referire este atat cea specifica domeniului transportului aerian, cat si cea dezvoltata la nivel local de catre Administratia Publica Locala si se caracterizeaza prin :

Obiectivul general se inscrie in directia cresterii autonomiei la nivel regional si este in concordanta cu tendintele existente la nivel EU si mondial in ceea ce priveste liberalizarea transportului aerian.

Obiectivul general raspunde unor cerinte obiective privind dezvoltarea mediului de afaceri care sa permita relansarea economica in industrie (in principal aeronautica, dar si in domenii conexe) precum si in politica de dezvoltare la nivel regional prin infiintarea de noi locuri de munca atat in domeniul serviciilor, cat si in cel industrial.

 

1.2        Obiective Specifice

Obiectivul General se completeaza cu urmatoarele Obiective Specifice (la momentul redactarii prezentei strategii, Noembrie 2002):

OS1 : Organizarea si dezvoltarea la nivel national a unei companii capabile sa sustina financiar si sa organizeze o retea de transport aerian regional. Aceasta companie trebuie sa fie capabila sa atraga fondurile necesare demararii proiectului si sa asigure dezvoltarea acestuia.

OS2 : Dezvoltarea unor cai de comunicatie rapida intre centre importante din Romania, in conditiile reducerii cheltuelilor de transport si cresterii confortului calatorilor. Deasemeni, prin prezentul proiect se imbunatateste accesul in zone si regiuni izolate, permitand introducerea acestora intr-un circuit economic adecvat.

OS3 : Realizarea si dezvoltarea unei aeronave de transport usoara, proiectata si realizata in Romania, capabila de a opera in conditiile impuse in prezentul proiect. Aceasta aeronava va permite si mentinerea potentialului tehnologic si de cercetare in domeniul aeronautic in Romania.

OS4 : Valorificarea potentialului existent la nivelul aerocluburilor, prin includerea acestora intr-un circuit economic viabil, generator de profit si locuri de munca.

Obs :

Obiectivul specific OS3 are o importanta deosebita, intrucat numai in conditiile unui astfel de proiect complex este posibila proiectarea si fabricarea in Romania a unei aeronave noi, capabila sa mentina potentialul si traditia in domeniul aeronautic.

Necesitatea unui proiect de acest tip este vitala pentru industria aeronautica in vederea mentinerii capacitatilor de productie si de cercetare la un nivel competitiv, precum si in vederea mentinerii unui mare numar de locuri de munca specializate.

Obiectivul specific OS4 permite organizarea la nivel regional a unor activitati cu o dinamica rapida, utilizand o infrastructura relativ ieftina si care vor genera un numar mare de locuri de munca in diverse sectoare (transport, comert, reparatii si intretinere, etc.)

 

1.3        Organizarea CNTAR

La infiintare, CNTAR va avea urmatoarea componenta

image006

 

1.4        Directii de Actiune

In conditiile prezentului proiect, sunt estimate urmatoarele rezultate :

In conditiile realizarii calendarului propus, tinta proiectului este caracterizata prin urmatorii parametrii :

La nivelul unui aeroport cu pista semi-amenajata, activitatea curenta implica un numar de aprox. 60 noi locuri de munca, astfel:

Totalul numarului locurilor de munca noi infiintate este de aprox. 2.000, din care :

 

image007

image010

Principalele caracteristici tehnice ale aeronavei de transport regional usor ce urmeaza a fi proiectata (INCAS) si construita (ROMAERO) sunt :
Capacitate              : 10 – 12 pasageri
Greutate max.        : 2.000 kg gol / 3.500 kg max.
Viteza maxima       : 450 Km/h la 5.000 m alt.
Plafon de zbor       : 3.500 m
Distanta max.         :2.000 km
Motorizare              : bimotor, motor cu piston, 2 x 350 HP
Dimensiuni            : b/l/h 14m/ 12m/ 3.5m, suprafata aripa 22 m2

Pret de cost (est.)   : 500.000 Euro

image011


1.6        Calendarul desfasurarii activitatilor

Programul se deruleaza in 2 etape principale :

La sfarsitul primei etape are loc o analiza a proiectului cu reevaluarea performantei financiare. Functie de rezultatele acestei analize se trece la etapa a doua, unde se intentioneaza transformarea CNTAR in companie publica capabila sa sustina financiar lansarea in fabricatie a aeronavei de transport usor.

Principalele activitati in perioada 2003 – 2007 sunt :

2003

2004

2005 – Etapa 1

2005 – Etapa 2

2006

2007

In cadrul reevaluarii din finalul Etapei 1 se vor analiza conditiile in care CNTAR se poate transforma in companie publica.

Transformarea in companie publica se face cu atragere de capital in vederea asigurarii conditiilor financiare lansarii in fabricatie a aeronavei de transport usor. In acest sens se estimeaza ca productia poate incepe in umatoarele conditii :

image014

image016

1.7        Surse de finantare

In vederea realizarii obiectivelor propuse, se estimeaza posibilitatea finantarii din urmatoarele surse :

1 Resurse atrase :

-         de la buget in perioada                                      2003 – 2007     4.500.000 Euro
-         din parteneriate nationale                                  2003 – 2007     1.000.000 Euro
-         sponsorizari in perioada                                    2003 – 2007        100.000 Euro

2 Resurse proprii :

-         valorificarea rezultatelor pe plan national         2004 – 2007     4.000.000 Euro
-         valorificarea potentialelor active (bursa)          2005 – 2006        900.000 Euro

3 Cooperare internationala :

-         proiecte tip „cost-sharing” in cadrul FP6          2003 – 2006       500.000 Euro
-         proiecte tip „full-cost” in FP6                              2004 – 2006       100.000 Euro

Proiectul estimeaza un buget de 11.100.000 Euro in perioada 2003 – 2007.

In cadrul bugetului estimat, esentiala este finantarea directa a proiectului cu suma de 5.000.000 Euro in perioada 2003 – 2007, cu distributia conform graficelor prezentate. Aceasta finantare provine din :

image018image020


Activitatea financiara in perioada 2003 – 2007 (Euro)

image022

Total finantare Proiect 5.000.000
Total venituri din Exploatare         4.050.000
Total resurse Atrase                        2.050.000

Total General 11.100.000

image024

1.8        Perspective

Realizarea prezentei strategii este influentata favorabil de urmatorii factori :
-         Proiecte nationale de dezvoltare regionala
-         Proiecte de cercetare la nivel national
-         Perspectiva participarii la proiecte EU in cadrul FP6
-         Parteneriate bilaterale cu membrii EU
-         Perspectiva integrarii Romaniei in EU

Factori care pot influenta negativ implementarea strategiei :

-         Alocarile bugetare privind finantarea industriei aeronautice si cercetarii
-         Evolutiile specifice in domeniul reglementarii transporturilor aeriene
-         Evolutia pretului in domeniul transporturilor aeriene
-         Derularea colaborarilor internationale in cadrul FP6 si similare

1.9        Sustinerea proiectului

In vederea sustinerii proiectului au fost realizate urmatoarele studii si cercetari:

Concluziile acestor studii si cercetari sustin necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea prezentului proiect.


Last Updated on Tuesday, 04 May 2010 23:52