Public Acquisitions 2008

Print

Nota: In aceasta sectiune sunt prezentate procedurile utilizate pentru contracte acordate in conformitate cu OUG 34/2006. Stadiul realizarii acestor contracte nu este prezentat in aceasta sectiune.

 

bul1 "Schimbatoare de caldura intermediare pentru electrocompresor de aer tip CENTAC C-70", cod CPV: 31161200-4.

Documenta\ia de atribuire cuprinde:

a) Sectiunea I    – Caiet de Sarcini

b) Sectiunea II   – Fisa de date a achizitiei

c) Sectiunea III  – Model de contract de furnizare

d) Sectiunea IV – Formulare si modele

e) Anunt de atribuire


Last Updated on Friday, 06 June 2014 10:54