Documents

Print

 

INCAS

1_007 Act constitutiv

1_007 Certificat de inregistrare

1_007 HOTĂRÂREA Nr. 1463 din 12 noiembrie 2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti.
Emitent:  GUVERNUL ROMÂNIEI Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR. 804 din  2 decembrie 2008 

1_007 Manual de Identitate Vizuala - INCAS

1_007 logo-ro: .png; .pdf  logo-eng: .png; .pdf

 

1_007 INCAS-Raport-de-autoevaluare_2014-2018

1_007 INCAS-Plan-strategic-de-dezvoltare_2020-2024

 

1_007 INCAS Strategie si Plan Multianual de Dezvoltare Institutionala 2019 - 2022

1_007 INCAS Institutional Development Plan 2017 ‐ 2020

1_007 INCAS_Strategie_2017-2020_RO

1_007 INCAS Institutional Development Plan 2012 ‐ 2016

1_007 INCAS Self Assessment Report 2007 ‐ 2011

 

1_007 Contractul colectiv de munca al INCAS aflat in vigoare, ROI, ROF

 

Rapoarte de activitate ale CS:

 

Rapoarte de activitate ale CA:

 

 Rapoarte de activitate anuale:

1_007 Strategie 2016

1_007 Strategie 2008

 

1_007 Raport de autoevaluare 2016

1_007 Raport de autoevaluare 2007

 

 

1_007 Certificat ISO/ CEI 27001 nr.: 045 SI

1_007 Certificat ISO 9001 nr.: 2151

1_007 Certificat ISO 14001 nr.: 695 M

1_007 Certificat OHSAS 45001:2018 nr.: 486 S

1_007 Certificate ISO 9001:2015 Registration Number: IT-92483

1_007 Certificate ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015) No 29871/13/S

1_007 Certificate EN 9100:2018/ AS 9100D,  No AS/75/13/S

1_007 Certificate SR 13572:2016

 


 

Protocoale

1_007 MoU INCAS - DLR 


Last Updated on Tuesday, 05 July 2022 08:45