Print

Conducerea operativă a INCAS este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

Participarea la ședințele comitetului de direcție este asigurată în următoarea componență:

- Dr. Cătălin Nae – Director General

- Dr. Liviu Coșereanu – Director Științific

- Ionuț Lom – Director Tehnic

- Claudia Dobre – Director Dezvoltare și Relații Internaționale

- Sorin Pălălău – Director Politici Instituționale

- Fănica Ene – Director Economic

- Ioan Toma – reprezentant al salariatilor.

La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al salariaţilor, întrucat la nivelul INCAS salariații nu sunt constituiţi în sindicat.