Print

Conducerea operativă a INCAS este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al salariaţilor, întrucat la nivelul INCAS salariații nu sunt constituiţi în sindicat.

Începând cu luna Septembrie 2015, ca urmare a solicitării d-lui Sorin Radnef de pensionare anticipată, postul de Director Științific la INCD INCAS a fost vacant (începând cu anul 2017).

Până la organizarea unui concurs și numirea unui nou Director Științific, atribuțiile acestuia au fost delegate temporar către Dr. Liviu Coșereanu, începând cu luna Octombrie 2017. Procedura de titularizare se preconizează a fi finalizată în anul 2019.

În perioada 2015-2018, participarea la ședințele comitetului de direcție a fost asigurată în următoarea componență:

- Dr. Cătălin Nae – Director General

- Dr. Liviu Coșereanu – Director Științific interimar (2017-2018)

- Ionuț Lom – Director Tehnic

- Dr. Cornel Oprișiu – Director Dezvoltare și Relații Internaționale

- Sorin Pălălău – Director Politici Instituționale

- Remus Dimofte – Director Economic (2015 – Septembrie 2017)

- Fănica Ene – Director Economic (Octombrie 2017 – 2018)

- Ioan Toma – reprezentant al salariatilor.

Începând cu 01.01.2019 postul de Director Dezvoltare si Relații Internaționale este vacant. Poziția urmează a fi ocupată prin concurs organizat până la sfârșitul anului 2019 (estimat).


 
Last Updated on Tuesday, 12 November 2019 09:46